Menu Close

Sontaga sa 9: Modimo O HLODILE DILO TSOHLE

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Potsiso ya 26:
O dumela eng ge o re: ke dumela go Modimo Tate,yo maatla ka moka, mohlodi wa legodimo le lefase?

Karabo:
Ke dumela gore Modimo Tate o hlodile legodimo le lefase le tsohle tse di lego gona.

Ke yena yo a dutsego a di babalela le go di busa.

Gomme ke yena Modimo wa ka le Tate waka ka baka la Jesu Kriste Morwa wa gagwe.

Ke ka lebaka leo ke tshepago gore o tlo ntlhokomela ka tsohle tse ke di hlokago mmeleng le moyeng.

Ditemana tsa Beibele:
Genesi 1:1

Jeremia 32:17,Baroma 8:15, Bagalatia 3:26,

Psalme 37:5

Leave a Reply

Sontaga sa 9: Modimo O HLODILE DILO TSOHLE