Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Sondelani Ni Tabat Umzimba WoMsindisi

1 Sondelani, ni tabat' umzimba woMsindisi,
Mani puz' igazi lelo elopeia nina.
Aleluya, aleluya, siya bonga wena, Nkos'.

2 Sesisindisiwe iwo lowomzimba wakhe,
Sithokoza emoyeni, asi bong' iNkosi,
Aleluya, aleluya, siya bonga wena, Nkos'.

3 Lo OiNdodan' eyodwa esi pila ngaye,
Wa fa esiphambanweni ukunqob' ukufa
Aleluya, aleluya, siya bonga wena, Nkos'.

4 Wanikelw' uJesu ngenxa yabo bonk' abantu,
Uye ongonikelayo, uy' Ongumnikelo.
Aleluya, aleluya, siya bonga wena, Nkos'.

5 Yena owa hleng' abantu, obakanyisayo,
Uyasip' amandla onke esidlweni sake.
Aleluya, aleluya, siya bonga wena, Nkos'.

6 Nxasilamha, uyasip' isinkwa sabangcwele,
Uyasipa, nxa somil' amanzi okuphila.
Aleluya, aleluya, siya bonga wena, Nkos'
.
7 Jabulani, jabulani, usekhona kiti,
O iNkosi yamakhosi nguSimakade.
Aleluya, aleluya, siya bonga wena, Nkos'.

Sondelani Ni Tabat Umzimba WoMsindisi