Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Sodelan Ezimbeni

1 SONDELAN'emzimbeni,
OngoweNkos'uJesu;
Waf'esiphambanweni,
Size siphile.

2 Ethabathil'isinkwa,
Wabang' esihlephula
Wanika abafundi,
Badla benama.

3 Wathi laph'ebanika,
\Lokhu ngumzimba wami;
Thabathani yidlani,
Ningikhumbule.\

4 Ngendebe wathi futhi,
\Lokhu igazi lami;
Thabathani phuzani,
Ningikhumbule.\

5 \Masikhumbul' uJesu,
Nothando olukhulu,
Simtuse simbabaze,
Yen,oyiNkosi.

Sodelan Ezimbeni