Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

SINOKHISIMUSI

1 Yilowo ufanele
'Kuvuka.alalele
Udaba lwengelosi;
Ibika inkululo.
Iletha injabulo,
Nang'uMsindisi'iNkosi.

2 Sesizalew'uMntwana,
Sinikiw'iNdodana.
Ulele emkhombeni,
Uvele le phezulu,
Ethunyw'nguNkulunkulu,
Ukuza emhlabeni.

3 Nguyen'onguSomadla,
Uphethwe ngaz'izandla,
Enjeng'omuny'umntwana.
Nas'isimangaliso,
Uqed'ukwahlukana.

4 Ujes'ungumfowethu,
Wembath'ubuntu bethu,
UYena wosisiza.
Nango onguMesiya,
Akakho ongamthiya,
Umbus'uyowumisa.

5 Ngakho sesimdumisa,
Yebo,simphalalisa
Yen'oliqhwe lethu.
Sifana nabelusi,
SesinoKhisimusi
OwoMsindisi wethu.

SINOKHISIMUSI