Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Safa Thin Abantu

1 SAFA thin' abantu, Thixo,
Sibulewe sonka;
Ngaz' izono esinazo,
Sonakele sonke.

2 Zinezifo, zinosizi,
Lezizono zethu;
Zinendlala, zinokufa
Okupheza kwethu.

3 Safa thin' abantu, Jesu.
O Mkhululi wethu,
Sikhulule, sisindise,
Ezonweni zethu.

4 Phath' izembe lezwi lakho,
Zigawule ngalo
Zibhujiswe, zisitshulwe;
Sikhululwe njalo.

5 Yehla, Moya oyiNgcwele,
Usisebenzise;
Lokhu okhuthndwa uwe
Masithandisise.

Safa Thin Abantu