Sabelani Nibizwa


Iculo Le 211

Ukwethemba kwami

1 SABELANI nibizwa,
Nguy' uKristu, iNkosi;
Uyabiza izoni
Zize kuye manjena.
Wozanin' emthonjeni
Onobomi beNkosi,
Niyabizwa manjena,
Sukanini manize.

Refrain
Wozanini manjene,
Wozanini nonkana,
Niya izwa uKristu,
Sukanini manjena.

2 Sabelani nibizwa
NguMhlamuli wezoni;
Kade wasilamlela,
Kuy' uYis' ophezulu.
Majena usabiza,
Asigez' egazini
Elaphuma kuyena,
Sibe-mhlophe kuneqhwa.
-Refrain

3 Sabelani nibizwa
Oyindlela yanhlanhla;
Hambanini kuyona,
Yoniyisa phezulu.
Uyidlela yobomi,
Ekhawul'ezulwinni,
Sheshanininingene,
Kulithuba manjena.Refrain

4 Sabelani nibizwa
Ngelomzuzu omuhle;
Uyinhlanhla enkulu,
La nivuma manjena.
Suka,woza,kalokhu
Uyabizwa ngoMoya;
Ngokuzibambezela,
Ukalahlwa kuwena.Refrain

Download the app from the following stores:

Get it on blackberry world Get it on Google Play