re ya o boka, Morena

Sefela Sa 12

re ya ho boka Morena
Re ntse re thabela wena
Re sa phela ha monate
Ka paballo ya hao, Ntate

Re pholositswe ka mohau
Ka dineo tsohle tsa hao
Reko la hao le le holo
Le re thabisitse pelo

Hona jwale bana ba hao
Ba ye ka taba tsa molao
E be joko e bo bebe
E sikarwang ka sebete

O re nee ho thabela
Tse o di ratang kaofela
Tjato ya hao a phetehe
Bana ba hao ba kgethehe.

Leave a Reply

re ya o boka, Morena