Menu Close

Home

Download the app

Get it on Google Play
Get it on blackberry world
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Oho Jesu ea leng mōsa
Difela Tsa Bakreste O

Oho Jesu ea leng mōsa

1 Oho Jesu ea leng mōsa Joale rea u rapela, U re romele kapele, Moea o leng Motselisi. Chorus Ahe!...
Read More
Ntate ha ke tshoanele
Difela Tsa Bakreste N

Ntate ha ke tshoanele

1 Ntate ha ke tshoanele Ho amohela uena Oho nketse ke loke Ke a kopa Morena Tlo ka sefubeng sa...
Read More
Molimo o sa utloile
Difela Tsa Bakreste M

Molimo o sa utloile

1 Molimo o sa utloile Lillo tsa bahlophehileng Kajeno hle! lifedile Ke thabo e phethehileng Chorus Ahe ngoana oa Maria...
Read More
Maria ea bokhabane
Difela Tsa Bakreste M

Maria ea bokhabane

1 Maria ea bokhabane Rea u lumelisa U tletse lineho tsohle Tsa Morena Molimo Chorus A re bineng ha mmoho...
Read More
Lillo tsa ka li se li thotse
Difela Tsa Bakreste L

Lillo tsa ka li se li thotse

1 Lillo tsa ka li se li thotse Khotso e boetse ho ‘na E sa le ke utloa menate Ea...
Read More
Ke tshepile ho uena
Difela Tsa Bakreste K

Ke tshepile ho uena

1 Ke tshepile ho uena Oho Movirigo O ntlhatlhobe ka mehla Sekhutlong sa lillo Le mohlang ke khathalang U ntlatse...
Read More
Ke tsatsi le monate
Difela Tsa Bakreste K

Ke tsatsi le monate

Chorus Ke tsatsi le monate Lena la kajeno Re matheleng ka pele Ho pelo ea Jesu 1 A re eeng...
Read More
Ke mokriste lebitso lena
Difela Tsa Bakreste K

Ke mokriste lebitso lena

Chorus Ke mokriste lebitso lena Ke monono oa sebele ‘Me ke tshepo ea pelo ea ka Ke mokriste! Ke mokriste!...
Read More
Ke fumane eena Morati oa ka
Difela Tsa Bakreste K

Ke fumane eena Morati oa ka

1 Ke fumane eena Morati oa ka Ke na le eena ka moeeng oa me E! pelo ea ka e...
Read More
Dilela1

Your Favourite Hymns in Setswana | Sesotho| Tsonga | Venda | Zulu

Hymn Index

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O | P | R | S | T | U | W | Y

Download the app from the following stores:

Get it on blackberry world Get it on Google Play

1 Joko ya hao e bo bebe
E nkgatholola pelo
Tumelo ho nna ke thebe
Etla mphemisa lefu
Nyakallo ke e fumane
Tseleng ya hao Morena
Dira ho nna di qhalane
Ke hloletswe ke wena

2 O re ho’na ke lelale
Ke tshephe lehodimo
Moeti ha a kgathale
O pepjwa ke Modimo
Efela o dutse jwale
E sa le o nthatile
O mphodisitse matswalo
‘Me jwale ke thabile

3 Ha ke hlahelwa ke dillo
O ntekola ka mosa
O ntlela ka di polelo
Tse phakisang ho nthusa
Ha ke re: ke mofutsana
O re: Che, o’na lenna
Ha ke re: Kgoro ya hana
O re, che, o tla kena

4 Ho tla ba jwang ha ke siya
Kobo ena e bolang
Ke be jwalo ka Ediya
Ka koloi e fofang?
Ke tla opa ka diatla
Ke tla re: Haleluya
Halleluya ho senatla
Se nkenyang ho Jehova.

1 Ke na le modisa, – Ke tla be ke hloka’ng?
Ke ya ipitsang Jehova, – Modimo o phelang,

2 O nkisa botaleng, – dijong tse mphedisang;
O nkalosa dinokaneng, – Metsing a nkodisang.

3 Ha ke lahlehile, – O nkutlisetsa hae;
O nkisa tseleng ya ‘nete – Ka lerato la hae.

4 Ha ke se ke feta – Khohlong e lefifi,
Ha nka ke ka tshoha tsela – E chehilweng wa hae

5 Ke tshepa modisa, – ya disang ka leswai;
Ke eena ya tla ntsedisa-Ka mohau wa hae,

6 dira di ka ntlhoya, – Ke sa ja monono;
Mohope wa khaphatseha, – Ke dutse ka thabo.

7 o sa tla mpaballa – le bophelong bona;
‘Me ke tla hlola ka mehla- ka ntlong ya Morena.

1. Se teng sediba sa madi
Aletareng ya tefelo,
Diba see e leng setlhare;
Matl’a sona ke bophelo.

2. Baetsadibe ba batsho
Ba se kenang ka tumelo,
Ba tloha teng ka bosweo,
Ka thabo le ka tshwarelo.

3. Esale ke itlhatswa teng,
Ke ntse ke bina topollo;
Ke be ke kene Moreneng,
bodulong ba dinyakallo.

4. Mohlang oo, ke tla kopana
Khanyeng le bohle ba hlotseng,
Ba binang pel’a Konyana
rato le ba lopolotseng.

5. Ba re: Amen! Alleluya
Ho Boraro bo teroneng;
Ntate, le Mora, le Moya
Ba binwe ka ho sa feleng!

1. Sefapanong ke boha
Wena, ‘Moloki wa ka;
Madi a tswang maqebeng,
Le metsi lehlakoreng,
Ka ‘ona ke, ke re ntlhatswe,
Ke be motle, ke loke.

2. Nka sebetsa jwang le jwang,
Ha ho letho le nthusang;
Kapa e leng dikhapha,
Mahloko, mahlomola;
Be se ke ke sa tloswa,
Ha e se k’wena fela.

3. Leha nka tlisa gauda
Tsa lefatshe kaofela,
Ha di ba ho tadingwa,
Ha di na ho ntopolla.
Ke tla ke tshepa wena,
Ke se ke ka timela.

4. Ke se ke tla tsamaya
Eto la ho qetella;
Pel’a hao ha ke fihla,
U se ke wa nteleka!
Wena, lefika la ka,
Ke tshabetse ho wena.