Menu Close

Home

Download the app

Get it on Google Play
Get it on blackberry world
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Moea oa ka, u rorise
Difela Tsa Sione M

Moea oa ka, u rorise

Sefela Sa 91 moea oa ka, u rorise Molimo Ka lipina tse batlang leholimo, Bitso lena le bokoe ka mehla;...
Read More
Jehova, Morena oa ka
Difela Tsa Sione J

Jehova, Morena oa ka

Sefela Sa 81 Jehova, Morena oa ka, U hlophehile, u khabane, U mpilelitse ho baka, Ke u lebohe, ke u...
Read More
Jehova, Molimo oa Iseraele
Difela Tsa Sione Favourites J Most Famous

Jehova, Molimo oa Iseraele

Sefela Sa 71 Jehova, Molimo oa iseraele, U re falalitse lefifing la pele; Re thaba hakaang ha re u khumamela;...
Read More
Lithabeng le lithoteng
Difela Tsa Sione L

Lithabeng le lithoteng

Sefela Sa 61 Lithabeng le lithoteng, Ka matlung le kantle, Hohle Molimo o teng, O tseba kahohle' Motho, leh'a rapela...
Read More
Ua khanya
Difela Tsa Sione U

Ua khanya

Sefela Sa 51 Ua khanya, mong'a marena. Ka liketso tsa boholo, Empa tse tsoileng ho uena Ke tsona li ntlhotseng...
Read More
Ketso tsa hao, Ntate
Difela Tsa Sione K

Ketso tsa hao, Ntate

Sefela Sa 41 Ketso tsa hao, ntate ,ke rata ho li loka, Bokhabane ba hao , ho isa boholong ;...
Read More
Pel'a tulo se tšabehang
Difela Tsa Sione P

Pel'a tulo se tšabehang

Sefela Sa 31 Pel'a tulo se tšabehang Sa borena ba jehova, Bohle , batho ,atamelang, Anang ka ho thothomela. (bis)...
Read More
Ho 'Mopi oa batho
Difela Tsa Sione H

Ho 'Mopi oa batho

Sefela Sa 21 Ho 'mopi oa batho Lona ba melato Le inyatseng! tšabo e tšoanela Ba tlang ho rapela Ea...
Read More
Pele, lentsoe la na la re
Difela Tsa Sione P

Pele, lentsoe la na la re

Sefela Sa 11 Pele lentsoe la na la re leseli; A le be teng me ha e-ba joalo Ho hlahile...
Read More
1 243 244 245
Dilela1

Your Favourite Hymns in Setswana | Sesotho| Tsonga | Venda | Zulu

Hymn Index

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O | P | R | S | T | U | W | Y

Download the app from the following stores:

Get it on blackberry world Get it on Google Play

1 Joko ya hao e bo bebe
E nkgatholola pelo
Tumelo ho nna ke thebe
Etla mphemisa lefu
Nyakallo ke e fumane
Tseleng ya hao Morena
Dira ho nna di qhalane
Ke hloletswe ke wena

2 O re ho’na ke lelale
Ke tshephe lehodimo
Moeti ha a kgathale
O pepjwa ke Modimo
Efela o dutse jwale
E sa le o nthatile
O mphodisitse matswalo
‘Me jwale ke thabile

3 Ha ke hlahelwa ke dillo
O ntekola ka mosa
O ntlela ka di polelo
Tse phakisang ho nthusa
Ha ke re: ke mofutsana
O re: Che, o’na lenna
Ha ke re: Kgoro ya hana
O re, che, o tla kena

4 Ho tla ba jwang ha ke siya
Kobo ena e bolang
Ke be jwalo ka Ediya
Ka koloi e fofang?
Ke tla opa ka diatla
Ke tla re: Haleluya
Halleluya ho senatla
Se nkenyang ho Jehova.

1 Ke na le modisa, – Ke tla be ke hloka’ng?
Ke ya ipitsang Jehova, – Modimo o phelang,

2 O nkisa botaleng, – dijong tse mphedisang;
O nkalosa dinokaneng, – Metsing a nkodisang.

3 Ha ke lahlehile, – O nkutlisetsa hae;
O nkisa tseleng ya ‘nete – Ka lerato la hae.

4 Ha ke se ke feta – Khohlong e lefifi,
Ha nka ke ka tshoha tsela – E chehilweng wa hae

5 Ke tshepa modisa, – ya disang ka leswai;
Ke eena ya tla ntsedisa-Ka mohau wa hae,

6 dira di ka ntlhoya, – Ke sa ja monono;
Mohope wa khaphatseha, – Ke dutse ka thabo.

7 o sa tla mpaballa – le bophelong bona;
‘Me ke tla hlola ka mehla- ka ntlong ya Morena.

1. Se teng sediba sa madi
Aletareng ya tefelo,
Diba see e leng setlhare;
Matl’a sona ke bophelo.

2. Baetsadibe ba batsho
Ba se kenang ka tumelo,
Ba tloha teng ka bosweo,
Ka thabo le ka tshwarelo.

3. Esale ke itlhatswa teng,
Ke ntse ke bina topollo;
Ke be ke kene Moreneng,
bodulong ba dinyakallo.

4. Mohlang oo, ke tla kopana
Khanyeng le bohle ba hlotseng,
Ba binang pel’a Konyana
rato le ba lopolotseng.

5. Ba re: Amen! Alleluya
Ho Boraro bo teroneng;
Ntate, le Mora, le Moya
Ba binwe ka ho sa feleng!

1. Sefapanong ke boha
Wena, ‘Moloki wa ka;
Madi a tswang maqebeng,
Le metsi lehlakoreng,
Ka ‘ona ke, ke re ntlhatswe,
Ke be motle, ke loke.

2. Nka sebetsa jwang le jwang,
Ha ho letho le nthusang;
Kapa e leng dikhapha,
Mahloko, mahlomola;
Be se ke ke sa tloswa,
Ha e se k’wena fela.

3. Leha nka tlisa gauda
Tsa lefatshe kaofela,
Ha di ba ho tadingwa,
Ha di na ho ntopolla.
Ke tla ke tshepa wena,
Ke se ke ka timela.

4. Ke se ke tla tsamaya
Eto la ho qetella;
Pel’a hao ha ke fihla,
U se ke wa nteleka!
Wena, lefika la ka,
Ke tshabetse ho wena.