Menu Close

Home

Download the app

Get it on Google Play
Get it on blackberry world
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Mthembe Njalo (Always Trust Him): Dudu Tsobane and Joyous Celebration
Contemporary M

Mthembe Njalo (Always Trust Him): Dudu Tsobane and Joyous Celebration

Refrain: Uzokwenza akushilo, mthembe njalo (He will do what he promised, Always trust Him) Mthembe njalo (Always trust Him) Izwi...
Read More
There’s None: Dr. Tumi
Contemporary T

There’s None: Dr. Tumi

You’re full of Love You’re full of Grace You hear my cry, when I call You truly love me, You...
Read More
When I Remember:  Ntokozo Mbambo
Contemporary W

When I Remember: Ntokozo Mbambo

Refrain: When I remember what the Lord has done I will never go back anymore When I remember what the...
Read More
Tsatsi le teng la kahlolo
Difela Tsa Bakreste T

Tsatsi le teng la kahlolo

1 Tsatsi le teng la kahlolo La bohale le la tshabo La phethetso ea Molimo 2 Re tla utloa phala...
Read More
Tlo Moea ‘Mopi oa rona
Difela Tsa Bakreste T

Tlo Moea ‘Mopi oa rona

1 Tlo Moea ‘Mopi oa rona Etela ea rona meea Tlo tshele pelong tsa ba hao Grasia tsa leholimo 2...
Read More
Tlo ho rona Moea o halalelang
Difela Tsa Bakreste T

Tlo ho rona Moea o halalelang

1 Tlo ho rona Moea o halalelang Tlo uena  ea re bopileng Chesa chesa  ka mollo oa lerato Lipelo tsa...
Read More
Re atametse ho uena Morena
Difela Tsa Bakreste R

Re atametse ho uena Morena

1 Re atametse ho uena Morena Re khothatsoa hoba u ntata rona Ka tshabo le tshepo rea u rapela E,...
Read More
Oho Pelo ea Jesu
Difela Tsa Bakreste O

Oho Pelo ea Jesu

1 Oho Pelo ea Jesu Pelo ea Morena E monate e matla Oho Pelo ea Jesu O  re amohele kajeno...
Read More
Oho ngoan’eso!
Difela Tsa Bakreste O

Oho ngoan’eso!

1 Oho ngoan’eso! U ee ka khotso Ho ‘Mopi oa hao Ea u bitsitseng kajeno U s’uphethile La hao leeto...
Read More
Dilela1

Your Favourite Hymns in Setswana | Sesotho| Tsonga | Venda | Zulu

Hymn Index

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O | P | R | S | T | U | W | Y

Download the app from the following stores:

Get it on blackberry world Get it on Google Play

1 Joko ya hao e bo bebe
E nkgatholola pelo
Tumelo ho nna ke thebe
Etla mphemisa lefu
Nyakallo ke e fumane
Tseleng ya hao Morena
Dira ho nna di qhalane
Ke hloletswe ke wena

2 O re ho’na ke lelale
Ke tshephe lehodimo
Moeti ha a kgathale
O pepjwa ke Modimo
Efela o dutse jwale
E sa le o nthatile
O mphodisitse matswalo
‘Me jwale ke thabile

3 Ha ke hlahelwa ke dillo
O ntekola ka mosa
O ntlela ka di polelo
Tse phakisang ho nthusa
Ha ke re: ke mofutsana
O re: Che, o’na lenna
Ha ke re: Kgoro ya hana
O re, che, o tla kena

4 Ho tla ba jwang ha ke siya
Kobo ena e bolang
Ke be jwalo ka Ediya
Ka koloi e fofang?
Ke tla opa ka diatla
Ke tla re: Haleluya
Halleluya ho senatla
Se nkenyang ho Jehova.

1 Ke na le modisa, – Ke tla be ke hloka’ng?
Ke ya ipitsang Jehova, – Modimo o phelang,

2 O nkisa botaleng, – dijong tse mphedisang;
O nkalosa dinokaneng, – Metsing a nkodisang.

3 Ha ke lahlehile, – O nkutlisetsa hae;
O nkisa tseleng ya ‘nete – Ka lerato la hae.

4 Ha ke se ke feta – Khohlong e lefifi,
Ha nka ke ka tshoha tsela – E chehilweng wa hae

5 Ke tshepa modisa, – ya disang ka leswai;
Ke eena ya tla ntsedisa-Ka mohau wa hae,

6 dira di ka ntlhoya, – Ke sa ja monono;
Mohope wa khaphatseha, – Ke dutse ka thabo.

7 o sa tla mpaballa – le bophelong bona;
‘Me ke tla hlola ka mehla- ka ntlong ya Morena.

1. Se teng sediba sa madi
Aletareng ya tefelo,
Diba see e leng setlhare;
Matl’a sona ke bophelo.

2. Baetsadibe ba batsho
Ba se kenang ka tumelo,
Ba tloha teng ka bosweo,
Ka thabo le ka tshwarelo.

3. Esale ke itlhatswa teng,
Ke ntse ke bina topollo;
Ke be ke kene Moreneng,
bodulong ba dinyakallo.

4. Mohlang oo, ke tla kopana
Khanyeng le bohle ba hlotseng,
Ba binang pel’a Konyana
rato le ba lopolotseng.

5. Ba re: Amen! Alleluya
Ho Boraro bo teroneng;
Ntate, le Mora, le Moya
Ba binwe ka ho sa feleng!

1. Sefapanong ke boha
Wena, ‘Moloki wa ka;
Madi a tswang maqebeng,
Le metsi lehlakoreng,
Ka ‘ona ke, ke re ntlhatswe,
Ke be motle, ke loke.

2. Nka sebetsa jwang le jwang,
Ha ho letho le nthusang;
Kapa e leng dikhapha,
Mahloko, mahlomola;
Be se ke ke sa tloswa,
Ha e se k’wena fela.

3. Leha nka tlisa gauda
Tsa lefatshe kaofela,
Ha di ba ho tadingwa,
Ha di na ho ntopolla.
Ke tla ke tshepa wena,
Ke se ke ka timela.

4. Ke se ke tla tsamaya
Eto la ho qetella;
Pel’a hao ha ke fihla,
U se ke wa nteleka!
Wena, lefika la ka,
Ke tshabetse ho wena.