Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 rating, 1 votes)
Loading...

O Nkosi Yokuphila

O NKOSI yokuphila
Sibuthe thina,
Sihlome izikhali,
Silwele wena;
Siphum' izimpi zakho
Sisiz' abantu bakho
Ngamandla ethu onke,
Silwele wena.

2 OJesu, owalingwa
Njengathi sonke,
Sisize sinqobise,
Silwele wena,
Sinqob' izono zethu,
Silunge, sibe-mhlophe,
Sinik' umusa wakho,
Silwele wena.

3 Msiphuthume bona
Abahaqiwe
Izitha zomphefumlo
Silwele wena;
Selekelele bonke
Abalwa noSathane,
Sibasondeze kuwe,
Silwele wena.

O Nkosi Yokuphila