Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

O Malus' Olungileyo

1 O MALUS' olungileyo,
Unezimvu zakho;
O Malus' olungileyo,
Namachwane akho.

2 Ziyalizwa izwi lakho,
Lezizimvu zakho;
Zilandela wena, Jesu,
Ziyalaz' elakho.

3 Izwi lomalus' omubi
Azilazi lona;
Azivumi' ukumlandela,
Zimesaba zona.

4 Ziyalondwa uwe, Jesu,
Lezozimvu zakho;
Kungesuswe nanye yazo
Esandleni sakho.

O Malus' Olungileyo