Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

NGIZOBONA UBUSO BAKHE

1 Ngizobon'ubuso bakhe,
Nxa ngifika khona le;
Amanxeb'amev'anawo,
Nokh'ubuso buhle hle.

Ngizombon'uqobo lwakhe,
Mhla bembonga ebomin'
Bethi:\E,bayethe,Nkosi!\
Yek'udomo ezulwin'

2 kusengathi ngiyambona,
Mhla bemfel'amthe le,
Yayihlekw'usale'Nkosi,
'Mqhele way'ameva nje.

3 Ngizobon'izandla zakhe,
Mhla ngifika ezulwin',
Zon'ezazingenacala,
Nokho zabethelw'emthin'.

4 Yeka,zinhle nezinyawo,
Mangizange zona nam'.
Mazigezwe yimi futhi,
Ngisho nge'nyembezi zam'.

NGIZOBONA UBUSO BAKHE