Menu Close

Ngiyabheka kuwe

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

1 NGIYABHEKA KUWE,
Ongihlawulele,
Nkosi yami;
Kalokhu mawuzwe,
Ngikhuleka kuwe,
Ungithukulule
Ezonweni.

2 Ungazel' amandla,
Ngiqinise;
Vus' uthando lwami,
Wena, Nkosi yami,
Ngakho konke' okwami
Ngikukhonze.

3 Ngisebumnyameni
Lapha emhlabeni
Futhi futhi;
Yiza ungikhaphe,
Ngihambisekahle
Ukuze ngifike
Ezulwini.

Ngiyabheka kuwe