Menu Close

NGIPHEPHILE – JOYOUS 20

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ithemba lami Jesu (Jesus my hope)
Ukuphila kwami (My life)
S’thembe wena (In You we trust)

Nkos’ engcwele, Mvelinqangi (Holy King, He who was in the beginning)
Hlala nami khona la (Stay with me right here)
Nom’ izitha zing’vukela (Though enemies rise against me)
Wena ulithemba lami (You are my hope)

Ngizocasha kuwe Nkosi (I will hide in you Lord)
Ngobalekela kuwe (I will run to you)
Yehla manje ungihlenge (Come down now and rescue me)
Wena ulithemba lami (You are my hope)

Ngiphephile ngawe Jesu (I am safe in you Jesus)
Esandleni somusa (In your merciful hand)
Ngizohlala nawe njalo (I’ll stay with you forever)
Wena ulithemba lami (You are my hope)

Ngish’ ebubini nasehlane (Even in hardship and in the wilderness)
Ngobalekela kuwe (I’ll run to you)
Wongizwake ungihlenge (Do hear me and rescue me)
Ngesosandla somusa (With your merciful hand)

Leave a Reply

NGIPHEPHILE – JOYOUS 20