Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ngimenywa Uwe Nkosi Yam

1 NGIMENYWA uwe,Nkosi yami;
Ngosithabath'isidlo sakho,
Ngikukhumbula,O Msindisi,
Ngipheth'ukudla okungcwele.

2 Isinkwa esibusiswe
Sesingumzimba wakho kimi,
Ngikukhumbula,O Msindisi,
Nangalendeb'egcwel'igazi.

3 Sengivulil'umnyango kuwe,
Ngokungqongqotha kwakho,Jesu,
Ngikukhumbula,O Msindisi,
Ungen'ube-ongabelayo.

4 Ngikanye nazo izigidi
Ezingabakhona emhlabeni,
Zikukhumbula,O Msindisi,
Zidla ukudla lokhu nathi.

Ngimenywa Uwe Nkosi Yam