Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ngibheka kuwe

1. Ngiphakamis' amehlo ami kuwe,
O, Thixo, wena onguBaba wam',
Ushil' ukuthi ngiyozwela nguwe;
Ngibeke kuwe imithwalo yam'.

2. Nguwena owalenz' izulu lonke,
Nenzinto zonke ezisemhlaben'.
Ukwazi ukuswela kwami konke,
Ukugcwalisa, Baba, emusen'.

3. Ngiphiwa nguwe konk' engikuswela,
Ngomusa ungigcina osizin'
Anduba uyakuz' ukungam'kela,
Ngiyakubusa nawe ebomin'.

4. Njalo-ke sekukuhle konke kimi,
nginoweNkosi, nayo ingeyam'.
Ngakho-ke, alusekh' uvalo kimi,
Ukhathalela ukudinga kwam'.

Ngibheka kuwe