Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ndo no vhona Muphulusi

\I will praise Him.\

1.Ndo no vhona Muphulusi
A tshi fela vhatshinyi,
Mbilu yanga ya-khathuwa,
Nda lila na mitodzi.

Ndi mu rende,ndi mu rende,
Nngwana yone yo shidzhwaho.
Mu rendeni vhathu vhothe,
Mulofha A we o mmphodza-vho.

2 Vhonani vhutungu hawe,
A tshi vhambwa kha thanda,
Malofha a tshi shuluwa,
Ndi nga mulandu wanga.

3 .Ndi di-nekedza kha Ene,
A nntanzwe zwivhi zwanga,
A mmphe mbilu tshena-tshena,
A mmphe Muya Mukhethwa.

4.Ndi Ene a no do vhuya
U tanganedza vhawe,
Ndi do dzula ndo lindela,
Nda takulelwa na nne.

Ndo no vhona Muphulusi