Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

MVULELE UJESU

1 Vulela uIed'ihliziyo,
Udele umhlaba nokona;
Wothola uMhlob'omgafiyo.
Nethemba elilonana.

2Wemhlobo,odlal'ezonweni,
Uhleka amazw'eluleko,
Khumbula uqond'ekufeni,
Kulapho ithuba lingekho.

3 Uchith'isikhathi somusa,
Ngezono nezint'eziyize;
Ukuhlwa koshesha ukuza;
Ilanga ungek'ulimise.

4 Mawubalekel'enqabeni,
UJesu usekuhlalela,
Uyokukhulul'eznweni
Ngegazi elakuconsela.

5 Ungem'emkhathini embili,
Sheshisa,ukhethe namuhla.
Awusayikub'isiqila;
Ubomi bezul'uzobudla.

MVULELE UJESU