Menu Close

Mthembe Njalo (Always Trust Him): Dudu Tsobane and Joyous Celebration

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Refrain:
Uzokwenza akushilo, mthembe njalo
(He will do what he promised, Always trust Him)
Mthembe njalo (Always trust Him)
Izwi lakhe linamandla, alijiki
(His Voice is powerful, it does not change)
Oh mthembe njalo, Mthembe njalo!
(Oh Always trust Him, Keep trusting Him!)
Mthembe njalo, Mthembe njalo
(Always trust Him, Keep trusting Him!)

Izethembiso zakhe, zimi njalo
(His promises, will always stand)
Wethembisil’ ezw­ini lakhe
(What He promised in His Word)
Uzokwenza (He will do)
Hlal’ ezwini, ungasuki
(Remain in the word, do not leave)
Wena mthembe njalo
(You always trust Him)
Mthembe njalo, Mthembe njalo
(Always trust Him, Keep trusting Him!)
(Repeat)

(Refrain)

UJesu wam’, uthembekile
(My Jesus, You are faithful )
Kholwa yena, ngaso sonk’iskhathi
(Believe in Him, all the time) (Repeat)

(Refrain)

Uthembekile, Uthembekile
(You are faithful, You are faithful )
Uthembekile, Uthembekile
(You are faithful , You are faithful )
Oh mthembe njalo, mthembe njalo!
(Oh Always trust Him, Keep trusting Him!)
Mthembe njalo, Mthembe njalo
(Always trust Him, Keep trusting Him!) (Repeat)

Oh mthembe njalo, mthembe njalo!
(Oh Always trust Him, Keep trusting Him!)
Mthembe njalo, Mthembe njalo
(Always trust Him, Keep trusting Him!) (Repeat)

Leave a Reply

Mthembe Njalo (Always Trust Him): Dudu Tsobane and Joyous Celebration