Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Masimdumis' UJesu

1 MASIMDUMIS' uJesu
Ngezinhliziyo zethu;
Masimdumis' uJesu
UMhlawuleli wethu;
Usezulwini yena,
Uyadunyiswa khona,
Vukani, nimbabaze,
Nibong' igama lakhe.

2 Masimdumis' uJesu,
Ngokuba wasifela;
Masimuthand' uJesu
Umhlobo weth' impela;
Abeza kuye bonke,
Ekhona emhlabeni,
Wahamb' ebasindisa,
Nabasenhluphekweni.

3 Masimethemb' uJesu
Ngokuba enomusa;
Masimethemb' uJesu,
Ukwahlulil' ukufa;
Masimethemb' uJesu
Owasihluphekela;
Masimdumise njalo
O wasihlawulela.

Masimdumis' UJesu