Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Luthand' Olungangiyekiyo

1 LUTHAND olungangiyekiyo
Mangiphumule kuwe manje,
Impilo engiyiphiweyo
Sengiyibuyisela kuwe;
Yicebise Nkos'.

2 Kukhany' okungunaphakade,
Khanyis'indlelayonke yami!
Olwan'ubhaq'alusasizi;
Lokhu ngikhanyiselwe nguwe
Kuyimini,Nkos'.

3 Kuthula okumiyo njalo,
Unganishiyi naphakade!
Nasosizini mangihlale
Ngikuzwe lokhukujabula
Okukuwe,Nkos'.

4 Esam'isiphambano,Nkosi,
Ngimelw'uba ngisivumele,
Nxa ngibethelwe kanye nawe
Ngovuka nami ebomini,
Nginjengawe,Nkos'.

Luthand' Olungangiyekiyo