Lentswe la hao ke lebone

Sefela Sa 362

Lentswe la hao ke lebone
Le letle, le benyang
Ha lefifi le thibane
Ke sedi le khanyang
Ke letlotlo le lekaakang!
Ke le thabetse
Ke monono o fetisang
Ntho tsohle tse ding

Ke le mponesetsang tsela
Le nthutang tshwanelo
Le nkhannang ha ke kheloha
Le ntjesang letswalo
Ke letlotlo le lekaakang!…

Ha ke sa ntse ke hlahlatha
Ntate, o khutsitse
Ke mang ya neng a ka nthusa?
Ke se ke tsietswe
Ke letlotlo le lekaakang!…

Oho, Ntate, tlosa lera
Le mphifatsang mahlo
Ke tsebe ho le latela
Sedi le mohlolo!
Ke letlotlo le lekaakang!…

Leave a Reply

Lentswe la hao ke lebone