Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Landa Indaba Endala

Landa indaba endala
Vombuso Ophezulu,
NgoJesu nobukosi,
Nothando olukulu.
Landa indaba kahle,
Nginjengomntwan' omncane,
Umoya udangele,
Namandla aphelile.

Refrain: – Landa indaba endala,
Landa indaba endala,
Landa indaba endala,
Ngo Jesu nothando.

2 Landa kancane,ngitsfaele
Ukuzengiyamkele,
Le ndaba yemphiliso;
Kokub' i insindiso.
Landa indaba njalo,
Ngikhohlwa masinyane;

Bhek' amazol' okusa
Se edlulil' emini. – Refrain

3 Landa indaba kahle,
Qinisa ngeqiniso,
Imina lowo moni
UJesu amzelayo.
Landa le ndab' emnandi,
Uma impel' uthanda
Ube oduduzayo,
Laphongihluphekayo. – Refrain

4 Landa indaba yona,
Uma ubon' ukuti
Izinto za lo mhlaba
Zingenza impumpute.
Uma lelo zw' elihle
Sengifa ngo li bona,
Yi land' indaba yona
Ngo Jesu, uMsindisi. – Refrain

Landa Indaba Endala