Menu Close

Landa Indaba Endala

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Landa indaba endala
Vombuso Ophezulu,
NgoJesu nobukosi,
Nothando olukulu.
Landa indaba kahle,
Nginjengomntwan' omncane,
Umoya udangele,
Namandla aphelile.

Refrain: – Landa indaba endala,
Landa indaba endala,
Landa indaba endala,
Ngo Jesu nothando.

2 Landa kancane,ngitsfaele
Ukuzengiyamkele,
Le ndaba yemphiliso;
Kokub' i insindiso.
Landa indaba njalo,
Ngikhohlwa masinyane;

Bhek' amazol' okusa
Se edlulil' emini. – Refrain

3 Landa indaba kahle,
Qinisa ngeqiniso,
Imina lowo moni
UJesu amzelayo.
Landa le ndab' emnandi,
Uma impel' uthanda
Ube oduduzayo,
Laphongihluphekayo. – Refrain

4 Landa indaba yona,
Uma ubon' ukuti
Izinto za lo mhlaba
Zingenza impumpute.
Uma lelo zw' elihle
Sengifa ngo li bona,
Yi land' indaba yona
Ngo Jesu, uMsindisi. – Refrain

Landa Indaba Endala