Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

KUPHELELE

1 Yizwanin'udab'oluhle
Oluvel'eGolgotha,
Laph'uJesu,'Mhlob'omuhle,
Emnqob'uSathane nya.

Kuphelele,kuphelele,
Washo khon'eGolgotha.
Kuphelele,kuphelele,
Washo khon'eGolgotha.

2 Wayeleng'es'phambanweni
Ekuthwel' ukona kwam',
Ubuhlung'emanxebeni,
Konke kwakungenxa yam'.

3 Lelogazi lentethelo,
Liphelis' uvalo nya;
Kodwa uyalinga kambe,
Kepha uhluliwe nya.

5 Phumanini nonke,phela,
'Kubosheni kwenu la;
Nihlengiwe,wanifela,
Usilungisele,pha.

KUPHELELE