Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Khangelani uMsindisi

1 KHANGELANI uMsindisi,
Owafel' izono zethu,
Owahawukel' aboni,
Owathwal' icala jethu.

2 Sisahamha emnyameni,
Singayazi leyondlela,
Wehla weza emhlabeni,
Weza ngakh' ukusifela.

3 Wazishiy' izingelosi,
Wawushiy' umbuso wonke,
Ngazo izinswelo zethu,
Ngak' ukona kwethu sonke.

4 Inkathazo nenhlupheko
Wayeyisa ngenxa yethu;
Bamuceba, bamphanyeka,
Ngakho konk' ukona kwethu.

5 Moya wami, bheka kuye
Lowo uMsindisi wakho;
Umdumise, umthokoze,
Owaqed' icala lakho.

6 Sondezela njalo kuye
Onamandla nobubele,
kuze kuthi, ekufeni
Ube-nabo abangcwele.

Khangelani uMsindisi