Ke utlwa lerato

Sefela Sa 211A

1. Ke utlwa lerato,
Ke tadima madi,
Ke bona le sehlabelo
Se ntlisetsang khotso.

2. Ke khotso e tiileng
Jwale ka Jehova,
H'a ituletse teroneng
E se nang ho sutha.

3. Ho ka tlala maru,
Ha fihla difefo;
Ruri, setswalle sa Jesu
Ha se na phetoho.

4. Rato lena la ka
Leha le ka fola,
La hae le bonoeng Golgotha
Le chesa ka mehla.

5. Ha hol le jwalo hle,
Nka itebala 'na;
Nke ke tshepe eena fela,
Ho eena ke theoe.

Leave a Reply

Ke utlwa lerato