Menu Close

Ke thaba ha ke batla

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

10.10.10.10

1. Ke thaba ha ke bala Bibeleng,
Tsa Modisa wa ka ya mpatlileng;
fela ke re, lerato le hlollang
La Jesu ke tla le leboha ka'ng?

2. Leha ke ntse ke mo khelohela,
Rato la hae le ntse le mphallela;
hleka le re, nka hanella bobeng,
Ha ke utlwa kamoo a nthatileng?

3. Jo, rato la Jesu le makatsang!
O sa nthata, 'na ya mo khathatsang!
Leha dibe di ntse di nkatela,
O nts'a re: Tlo, ke tla o tshwarela!

4. Leha nka lla, ka utlwa bohloko,
Ha ho na se ka ntshedisang pelo,
Ha e se ha ke ntse ke nahana
Boholo ba rato la hae ho 'na.

5. Fatsheng le tlang, ha nka finyella hae,
Ha ke 'mona bokhabaneng ba hae,
Ke tla bina le ba lopolotsweng
Rato leo la hae le ntlholetseng.

Leave a Reply

Ke thaba ha ke batla