Ke mofere, ke bofifi fela

Sefela Sa 418

1. Ke mofero, ke bofi fela
Tseleng tsa Jerusalema;
Ke dithako, ke lepala-pala,
Ke motes wa Morena.
Bakhethwa, rapellang Jerusalema,
Mo rapelleng le hlomohile pelo;
Mo lleleng ka meokho, ke khutsana,
Mots'o motle wa heso.

2. Pina tsa mekete di fedile
Motseng wa Jerusalema.
Jo, maswabi a khwahetse bohle,
Baholo le ka bana.
Bakhethwa, rapellang ……

3. Jo, motse o motle, o ratehang,
Motse wa Jerusalema,
Ho hlahile'ng? o fetohile jwang?
Jo, motse wa Morena!
Bakhethwa, rapellang ……

4. Akofa, Monghadi, hauhela
Motse wa Jerusalema,
U o tsose dithako kapele,
U khutlele ho oona!
Bakhethwa, rapellang ……

5. re ya mo rapella Jerusalema,
Re hlomohile dipelo,
Re lla ka meokho, ke khutsana,
Mots'o motle wa heso.
Bakhethwa, rapellang ……

Leave a Reply

Ke mofere, ke bofifi fela