Menu Close

Kade Kubhekwa Emafwini

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

1 KADE kubhekwa emafwini
Ukub' uJes' abuye
Nezingelosi nobukhosi,
Izwe libuswe nguye.

2 Kanti useseduze nathi
Ngath' ukukholwa kwethu,
Kuyezwakal' uthando kithi
Ngakh' ukusizwa kwethu.

3 Singezw' isandl' esihle sakhe
Sithob' izifo zethu,
Iphimbo elimnandi lakhe
Livus' umoya wethu.

4 Singaselul' isandla sethu
Sithint' ingubo yakhe,
Sithol' impilo entsh' impela
Ngawo amandla akhe.

5 O Jesu,uyiNkosi yethu,
Busa ezinhliz'yweni;
Qondisa ukuhamba kwethu,
Sifike ezulwini.

Kade Kubhekwa Emafwini