Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

IVANGELI ELIDALA

1 LiVangeli elidala
Linganela mina,du.

2 Labanel'abaphostoli,
Linganela mina,du.

3 Balifel'abokuqala,
linganela mina,du.

4 Lingishumayez'uJesu,
Linganela mina,du.

5 Lithi wazifel'izoni,
Linganela mina,du.

6 Lokhu mina ngiyisoni,
Linganela mina,du.

7 Ngiyakholwa yilo manje,
Linganela mina,du.

8 Liyangithandis'iBhayibhel',
Linganela mina,du.

9 Ngiyalithokoza kabi,
Linganela mina,du.

10 Livumeni nina nonke,
Lonanela nani,du.

IVANGELI ELIDALA