Singabahambayo

Iculo Le 013 Singabahambayo thina kulomhlaba Kodwa sinekhaya ezulwini Sithi Haleluya, sithi Haleluya Sithi Haleluya, Haleluya, Haleluya Sithi Haleluya, sithi Haleluya Sithi Haleluya, Haleluya, Haleluya.

Siqonda ekhaya

Iculo Le 121 1. Siqonda ekhaya, nithini na? Masingathiyeki ngalutho la! Nxa sikholwa lapha, sobona le, Sohlala noJesu, kukuhle hle. Refrain Yebo, bakithi, sombonga, he, Loduma izulu linkeneze, nke! uJes’ ufanel’ ubukhosi nje, ehe, wodunyiswa phezulu le. 2. Bodade nabafo, Read More …

Seforo ke se fumane

Sefela Sa 393 1. Seforo ke se fumane, Moo ke hlolang ke tshabela; Ho 'na ke qhobosheane E tshepahalang, e matla. O khotso e kaakang, E mpolokang pelo, Khotso e fetisang, Khotso ya Jesu! 2. Mohla ke bonelang hole Moroeroe Read More …

Se tumisoang ngalong ena

Sefela Sa 35 1 Se tumisoang ngalong ena Ke lebitso la Molimo, Ke la Jesu, Moren'a rona, Ea khabane, ea molemo. O hlotse, o fatakantse Libe, le lefu, le Satane. 2 Ha re sa batla lebitleng Ea phelang, ea neng Read More …

Se sa le teng

Sefela Sa 443 1 Se sa le teng sebaka bohaling; Ntlo ha e s'o tlale, Li sa le teng, litulo moreneng; Phuthang bamemuoa. Tsoelang litseleng le kahohle, Le bitse batho, le ba khanne, Le re, baka se sa le teng. Read More …

Sona, marung o s'a hlaha

Sefela Sa 420 1. Sona, marung o s'a hlaha, Moahlodi wa batho! Wa hlaha. Jo, hwa tshabeha! Ke tsatsi le bohloko. Jo 'na, jo 'na, Ke tsatsi le bohloko! 2. O hlahile ka borena, Ka mara a maholo; Jo, o Read More …