Phaphamani bazalwane

Iculo Le 178 1. Phaphamani bazalwane baka-Kristu! Vukanini! Sekusile bo! Hlomanini izikhali, bazalwane, Nisakwelwa ubuthongo, wo! Refrain Vukanini, bandla bo! Anibon’ izitha na? Hlomanini izikhali zokukholwa, ngoSomandla sizonqoba, ngo! 2. Ubutshwala, namanyala, bazalwane, Akuzon’ izitha zethu na? USathan’ usivukele, bazalwane, Read More …

Phalaphala Ya Mudzimu

1. Phalaphala ya Mudzimu I tshi lila tadulu, Misi iyoya vhufhelo ha shango Vho tshidzwaho vha lifhasi vha tsi kuvhanganyiwa, Hudo itwa khuvhangano henefho, Refrain Khuvhangano khulukhulu Ya vhakhethwa vha Mudzimu I tshi vhidza ngei tadulu, Ndi do vha hone Read More …

Pele, lentsoe la na la re

Sefela Sa 1 1 Pele lentsoe la na la re leseli; A le be teng me ha e-ba joalo Ho hlahile maseli holimo A beille oe ka thato ea monghadi Ho aroba nyene le bosiu. (bis) 2 siu ka bong Read More …

Pula, pula; Jehova

Sefela Sa 287 1. Pula! Pula! Jehova. Re fe pula tse ntle; Re di kopa ho wena, 'Mabaldi wa bohle. Bua, 'me ho tswe marung Tse nang molubela, Tse ka tebelang mobung, Tse nosetsang naha Pula! Pula! Jehova. Re fe Read More …

Pel'a tulo se tšabehang

Sefela Sa 3 1 Pel'a tulo se tšabehang Sa borena ba jehova, Bohle , batho ,atamelang, Anang ka ho thothomela. (bis) 2 Le mo tsebe ,ke Molimo, Ke 'mopi oa lintho tsohle ; Machaba , marena , bafo, Pel'a a Read More …

Phallang, le phallele

Sefela Sa 335 1 Phallang, le phallele Baetsadibe; Phallelang batho ba yang timelong; Yang ho balahlehi, Hlabang mokhosi, Ba khanneleng ho Jesu, bophelong. Phallang, ba phalleleng, E-reng ho bohle Jesu o mohau, o mohau 2 Llelang bafokodi Le bakhelohi; Le Read More …