Masishi ingoma

Iculo Le 23 1. Masisho ingoma ngoJesu iNkosi, Owasisindisa sikuyo ingozi; Ngokusihlawulela wavula indlela, Singeze sibhubhe uma simlandela. Chorus Haleluya kuJesu owasikhulula! Sombonga kakhulu Phesheya komfula. 2. Noma inhliziyo iqcwele ukona, Yohlanzwa nguJesu nxa engena khona. Yen’ uyozinqob’ azibhuqe izitha, Read More …

Malenanele izulu

Iculo Le 21 1. Lena’ izulu ngeculo lami, Ngithethelelwe izono zam’! UJesu wafa ‘ndaweni yami, Izono zami zikude nam’; Njeng’ enhlukano yempumalanga, Nentshonalanga, sikude le. Ushilo njalo, ngimbonga nje. 2. Sengiyahamba ekukhanyeni, Igazi liyangihlanza, qhwa. Uyangiqcina nasothandweni, Ngiphathwa njalo ngomusa, Read More …

Mbilu yanga vuwa

1. Mbilu yanga, vuwa, Rabela Yehova, Wo tangiwa nga maswina A di u levhela. 2. Ilwa nga vhuhali, U kunde vhutshinyi, Humbela maanda Khosini, U tende mbiluni. 3. Linda u rabele, U songo edela, Swina li a mona-mona, Li sa Read More …

Murena u kha di tshila

1. Murena U kha di tshila, Lufu a lu tsha ofhisa, Murena Yesu o vuwa, Tshalo a tshi tshe na maanda Refrain Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya. 2. Murena U kha di tshila, Maswina ashu o kundwa, Lufu lwo no vha Read More …

Mukutsuri

Mukutsuri, Hosi ya mina Wandzi rhandza, kutlurisa mana wa mina, Wandzi rhandza, Mukutsuri, Hosi ya mina, Yeso Wandzi rhandza, kutlurisa mana wa mina, Yeso Wandzi rhandza, Ri rhandzu ra munhu ra hela, Ku tsaka ku hatla ku hundza wena ntsena Read More …

Mi nga twa rito rinene

Mi nga twa rito rinene Leri humaka Tilwen’ A hi ra Tintsumishan’ Tixeweta Kutswariwa Ka n’wana wa Xikwembu Ti yimbelela N’wana Aleluya ka Hosi 2.Ku kwetsima ku ve Tilwen’ Ka Xikwembu xa le Henhla Ku tsaka ku ve misaven’ Ka Read More …