Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 rating, 1 votes)
Loading...

IJERUSALEMA ELISHA

1 Nxa siqed'ibanga lethu lokuhamba lapha-ke,
Nezinsizi nenhlupheko kuphelile,
Sohlangana nabangcwele abasandulele le
EJerusalem'elisha.

Kuzohlatshelelwa khona,nxa
'Bangcwele sebe le,
EJerusalema,eJerusalem'.
Bayohalisa bethi:

2 Non'indlel'inenkathazo,uhluphek'umoya wam',
Ngizolondoloz'isandla soMsindisi.
Ngijabule ngimethembe,aqondis'
EJerusalem'elisha

3 Nxa kuvaleliswa lapha,usuhamb'umoya wam',
Ne'nyembezi nokukhala kunga-sekho,
Ngiyombona yen'uqobo,osusil' izono zam',
EJerusalem'elisha.

4 Nabakade besempini,benqobile ngay'iNkos',
Sobonana nabo,noMsindisi wethu,
Siyohuba sithokoze kanye naz' izingelos',
EJerusalem'elisha.

IJERUSALEMA ELISHA