Ha ke fuputsa bukeng ea bophelo


Sefela Sa 84

1 ha ke fuputsa bukeng ea bophelo,
O Morena le Molimo oa ka!
U nthuse ka moea oa khalalelo,
Ke utloisise taba tsa eona.

2 Polelo tsa hao kaofela, Molimo,
O, ke tse hlabosehang hakaakang!
Li fetisa linotši ka molemo
Lipelong tsa ba li chesehelang.

3 Li fetisa hole le ka monate
Menono, menyaka e lefatšeng;
Tsena tsohle li tla fela kapele,
Empa tsa lentsoe ke tse sa feleng.

4 Ha ke san a ho hloloheloa tse ling;
Tsa hao, Morena, lia ntekana;
Ha ke mamela, ke kena leseling
Ke nka matla, ke thabela tsona

5 Morena, ke tsoa bala tsa Mangolo,
U nthuse joale ho li boloka,
Le ho etsa kamoo e leng tšoanelo,
Ke tle ke tsebe ho u tlotlisa,

6 E be tsona lebone maotong a ka,
Le mponesang kahohle moo ke eang;
E be seli le khanyang tseleng ea ka,
Le mpontšang le kamoo ke tsamaeang

Download the app from the following stores:

Get it on blackberry world Get it on Google Play

Leave a Reply