Jehova, Molimo oa Iseraele

Sefela Sa 7 1 Jehova, Molimo oa iseraele, U re falalitse lefifing la pele; Re thaba hakaang ha re u khumamela; Kajeno re batho, re tseba ho rapela. 2 Maoto a khotso, a tsoang ho monghadi, A tlile Lesotho, lefatšeng Read More …

Bokang Molimo oa khanya

Sefela Sa 11 1 Bokang, Molimo oa khanya; Molim'o re entseng; Ketso tsa oona li benya, Li khanya lefantšeng.( Ter) 2 ka mehla o re tšoarela Libe tse sa baloeng; Ha o phetse ho hauhela Batho ba sitiloeng. (Ter) 3 Read More …

Ea itšepelang 'Moloki

Sefela Sa 120 1 Ea itšepelang 'Moloki – Libe a ka li hana; Leha moleki – A mo khanna, O re: Moleki, – Tloha ho 'na! (bis) 2 Litakatso ha li tuka, – Pelo e se e tepa; Ha u Read More …

Sefapanong ke boha

Sefela Sa 268 1. Sefapanong ke boha Uena, 'Moloki oa ka; Mali a tsoang maqebeng, Le metsi lehlakoreng, Ka 'ona ke, ke re ntlhatsoe, Ke be motle, ke loke. 2. Nka sebetsa joang le joang, Ha ho letho le nthusang; Read More …

Bonang sona

Sefela Sa 347 Bonang sona O fihlile, Jesu ngaka ya batho O lerato, O sebete Bonang ke yena Jesu *******Chorus ******* O! bitso, le ratehang Ke le letle ha kaakang Ha le binwa ke batho Lebitso la Jesu Utlwa lona Read More …

Kenang bohle

Sefela Sa 329 1. Kenang bohle, baka se sa le eng; Tlong, le memiloe, kenang moketeng. Kenang, kenang! Baka se sa le teng. 2. Le phakise, tsatsi le ya dikela; Le sa le hole, le ka haellwa, Kenang, kenang! Baka Read More …