Dumelang banyadi

Sefela Sa 212 1 dumelang, banyadi, Ba tlang ka tumelo Ho kopanngwa ke monghadi Ngalong ya thapelo! Bobedi bo be bong Pelo di kenane; Nyalo le thewe ka melao, Tlamanang, le ane! 2 Le fane

Nahathotheng moo ke ntseng

Sefela Sa 245 1 Nahathotheng, moo ke ntseng ke lelera, Ke hopotse motseng wa tokiso; Ha ke tshabe tshwenyo le ho khathala, Hona lefa la ka le nkemetse. (bis) 2 Montopoldi, wena, tshepo ya batho,

Ntate, lerato la hao le lekaakang

Sefela Sa 345 1. Ntate, lerato la hao le lekaakang! Le ntshithabetsa kutlo, ke le ntlhollang; Le ntletse pelo, le khaphatsehile, Leme la ka le mpa le rarehile. Ke mang ya ka bolelang …… Lerato