SIBONILE AMANDLA AKHO

Sibonile amandla akho (We have witnessed Your power) Akhulula eluqilini (That frees us from wickedness) UnguThixo ogcwel’uthando (You are a loving Lord) Umuhle njalo (Always kind to us) Ngentokozo sohlabelela (Joyfully we shall sing) Sithi

UYAPHENDULA – JOYOUS 22

(Babiz’ onkulunkul’ abangaboni) Sibiz’ obonayo, (Weth’ uyas’ phendula) Sibiz’ ophendulayo, (Owethu) Sibiza yen’ ozwayo, iNkosi yaMakhosi leyo! (Babiz’ onkulunkul’ abalalayo) Sibiz’ obonayo, (Babiz’ onkulunkul’ abanamanga) Sibiz’ ophendulayo, (Oweth’ uJesu) Sibiza yen’ ozwayo, (Ehhe Ehhe) INkosi

Siqonda ekhaya

Iculo Le 121 1. Siqonda ekhaya, nithini na? Masingathiyeki ngalutho la! Nxa sikholwa lapha, sobona le, Sohlala noJesu, kukuhle hle. Refrain Yebo, bakithi, sombonga, he, Loduma izulu linkeneze, nke! uJes’ ufanel’ ubukhosi nje, ehe, wodunyiswa

Seforo ke se fumane

Sefela Sa 393 1. Seforo ke se fumane, Moo ke hlolang ke tshabela; Ho 'na ke qhobosheane E tshepahalang, e matla. O khotso e kaakang, E mpolokang pelo, Khotso e fetisang, Khotso ya Jesu! 2.