Phallang, le phallele

Sefela Sa 335 1 Phallang, le phallele Baetsadibe; Phallelang batho ba yang timelong; Yang ho balahlehi, Hlabang mokhosi, Ba khanneleng ho Jesu, bophelong. Phallang, ba phalleleng, E-reng ho bohle Jesu o mohau, o mohau 2

Pula tsa lehlohonolo

Sefela Sa 354 Pula tsa lehlohonolo Ha di na ka melupe Hohle e le diphororo, Le'na hle o nkhopole O Jesu, Mong'a ka, U se ntebale le'na. Oho se mphete Monghadi Bona, ke omeletse! Rothisetse