Morena ke o tshepile

Morena ke o tshepile [In God I trust] Lefika la kamehla [My rock at all times] Ho wena ke iketlile [In You I find rest] ke kgotso, thabo feela [There’s peace, happiness only] Onkise qhobosheaneng

MAWA NEENTABA – JOYOUS 22

Mawa neeNtaba (Valleys and mountains) Zonke nje zindi rhangqhile (They all surround me) Hlathi nobumnyama (Forests and darkness) Zizam’ukundi gubungela (They’re trying to overwhelm me) Kodwa ndizophikelela (Yet I will persist) Noba sekunyukela (Even though

Mabala onke nkosi yam

Mabala onke nkosi yam’ (All my stains my Lord) Awungcolisa umoya wam’ (When my soul is dirty) Ngihlanze kuwo namhlanje (Purify me today) Ungenze ngikufuze ke (Let me be like You) Ngihlanze emoyeni wam’ (Purify

Masishi ingoma

Iculo Le 23 1. Masisho ingoma ngoJesu iNkosi, Owasisindisa sikuyo ingozi; Ngokusihlawulela wavula indlela, Singeze sibhubhe uma simlandela. Chorus Haleluya kuJesu owasikhulula! Sombonga kakhulu Phesheya komfula. 2. Noma inhliziyo iqcwele ukona, Yohlanzwa nguJesu nxa engena

Malenanele izulu

Iculo Le 21 1. Lena’ izulu ngeculo lami, Ngithethelelwe izono zam’! UJesu wafa ‘ndaweni yami, Izono zami zikude nam’; Njeng’ enhlukano yempumalanga, Nentshonalanga, sikude le. Ushilo njalo, ngimbonga nje. 2. Sengiyahamba ekukhanyeni, Igazi liyangihlanza, qhwa.

Mbilu yanga vuwa

1. Mbilu yanga, vuwa, Rabela Yehova, Wo tangiwa nga maswina A di u levhela. 2. Ilwa nga vhuhali, U kunde vhutshinyi, Humbela maanda Khosini, U tende mbiluni. 3. Linda u rabele, U songo edela, Swina