Bonang sona

Sefela Sa 347 Bonang sona O fihlile, Jesu ngaka ya batho O lerato, O sebete Bonang ke yena Jesu *******Chorus ******* O! bitso, le ratehang Ke le letle ha kaakang Ha le binwa ke batho

Jo, lefifi le lekaakang

Sefela Sa 416 1. Jo, lefifi le lekaang, Le aparetseng lefatshe! Jo, botsho bo hlomodisang! Le tla chaba neng letsatsi? 2. Naledi e ntle ya meso, Hlaha, khaola lefifi! Re lebeletse ka tshepo Ho ela