Menu Close

Category: Contemporary

UYAPHENDULA – JOYOUS 22

(Babiz’ onkulunkul’ abangaboni) Sibiz’ obonayo, (Weth’ uyas’ phendula) Sibiz’ ophendulayo, (Owethu) Sibiza yen’ ozwayo, iNkosi yaMakhosi leyo! (Babiz’ onkulunkul’ abalalayo) Sibiz’ obonayo, (Babiz’ onkulunkul’ abanamanga)…