Menu Close

Category: Amagama Okuhlabelela

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

S

T

U

V

W

Y

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Sibheka Kuwe Baba Nkos

1 Sibheka kuwe, Baba, Nkos' onguSonamandla onke, Kuwen'okade walumis'ulwandle ngenzwi lakho, Mawuzwe,sikhalela bon' abahambay'elwandle,Nkos'. 2 Sibheka kuwe,Jesu,Nkos', Owanyathel'ulwandle; Lwakhuzwa nguwe,wathulisw' Umoya ngezwi lakho, Mawuzwe,siklalela bon'…