Menu Close

Category: Amagama Okuhlabelela

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

S

T

U

V

W

Y

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Ngiyakudumisa

1 NGIYAKUDUMISA UMkhululi wam'; Uyagisindisa Ezonweni zam'; Uyangithabisa, Enhliz'yweni yam'; Ngakho ngomdumisa Umkhululi wam'. 2 Nganibambekile Ecaleni lam'; Nganilahlekile Ebubini bam'; Wawusewufile Umphefumlo wam'; Uwuphilisile…

Singekungcobe Ngamahl' Amakha

1 SINGEKUNGCOBE ngamahl' amakha Njengay' uMagdalene ekudumisa Nokho uthando lunjegempepho Malwenyukele kuwena, Nkos'. 2 Kwanga impilo ingaqiniswa Sibaduduza abasidwayo, Sithi ngomusa nangobunene, Sibansondeze kuwena, Nkos'.…