Menu Close

Category: Amagama Okuhlabelela

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

S

T

U

V

W

Y

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Yizwani Ngi Ni Tshele

Iculo Le 100 YIZWANI,nginitshele NgoThixo,nobubele, Nokusithanda kwakhe Ngay'iNdodana yakhe. Sazalwa ezonweni, Sabanjwa ekufeni, Kwabekungekh'umutu Ukusindis'abantu. 2 UThixo wasibona Sihlezi sinokona; Wabanosizi ngathi, Wasiphuthuma futhi. Wathuma…