Menu Close

Category: Amagama Okuhlabelela

Yizwani Ngi Ni Tshele

Iculo Le 100 YIZWANI,nginitshele NgoThixo,nobubele, Nokusithanda kwakhe Ngay'iNdodana yakhe. Sazalwa ezonweni, Sabanjwa ekufeni, Kwabekungekh'umutu Ukusindis'abantu. 2 UThixo wasibona Sihlezi sinokona; Wabanosizi ngathi, Wasiphuthuma futhi. Wathuma…