Niyakukholwa Nini Na

Iculo Le 222 1 NIYAKUKHOLWA nini na, Nin' enidukayo? Niyakuvuma nini na. Nin' eniqabayo? 2 Niyakubuya nini na, Nin' enibizwayo? Niyakuyeka nini na, Nin' eniphikayo? 3 Niyakudela nini na Nina enonayo? Niyakulahla nini na, Lokh'

Ukusindiswa! Au Ku Hle

Iculo Le 256 1 Ukusindiswa! au, ku hle Kkuzweni kwethu! Ngoba si khululwe iko Ezonweni zethu Refrain: Dumisani, dumisani, UMninimusa ni m dumise, Aleluva, aleluya, Ma ku bongwe uMsindisi 2 Kade sa si lahlekile Ezonweni

Ngonile Ngonile

Iculo Le 0000 1 Ngonile, ngonile, Ngi banjwa cbubini; Se ngi tshaywa uvalo, Ngesab' eNkosini. 2 Icala li kulu, E se li ngi lahlile; Ku kulu ukwesaba, Ngi file, ngi file. 3 Ngi lap' eNkosini,

Ngcwele Ngcwele Ngcwele

Iculo Le 1 1 Ngcwele, ngcwele, ngcwele, Mninimandla onke! Ukuphuma kwelanga si yo huba kuwe; Ngcwele, ngcwele, ngcwele, Mninimusa wonke! Ni bathat' eMunye Simakade! 2 Ngcwele, ngcwele, ngcwele! Abangcwele bonke, Be phambi kwakho, ba yethola