Menu Close

Bonk Ubuhle Balomhlaba

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

1 BONK' ubuhle balomhlaba,
Nokucweba kwal' izulu,
Nal' thand' oluhle lwakho
Olusisingatha njalo,
Sikubonga kuwe, Nkosi,
Sesivum' ingoma yethu.

2. Zonke izimangaliso,
Ezemini nobusuku,
Ezemithi nezintaba,
Ezenyanga ne'nkanyezi,
Sikubonga kuwe, Nkosi,
Sesivum' ingoma yethu.

3 Lonk' uthando lwezihlobo,
Abazali nabantwana,
Izihlobo emhlabeni,
Nazo ezisezulwini,
Sikubonga kuwe, Nkosi,
Sesivum' ingoma yethu.

4 Konke esikuphiwayo
Ngaw' umusa wakho' omkhulu,
Nezimilo zokulunga
Okufuza okwezulu,
Sikubonga kuwe, Nkosi,
Sesivum' ingoma yethu.

Bonk Ubuhle Balomhlaba