Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bayede, Nkosi Yamakhos'

1 BAYEDE, Nkosi yamakhos',
Ogama linguJesu,
Lethan' umqhele wobukhos',
Nimthwese wona, Nithi,
Nkosi yakho konke!

2 Nin' eningelukhohlwe, qha,
Uthando olukhulu
Lomfeli wenu, zanini,
Nimthwes' umqhele, nithi,
Nkosi yakho konke!

3 Makuthi bonk' abezizwe,
Baguqe phambi kwakhe,
Bambonge bengaphezi la,
Bamthwes' umqhele, bethi,
Nkosi yakho konke!

4 Nami-ke, Jesu, Mhlengi wam',
Sengisondele kuwe,
Ngileth' okwami konke, Nkos',
Ngithele kuwe, ngithi,
Nkosi yakho konke!

Bayede, Nkosi Yamakhos'