Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 rating, 1 votes)
Loading...

Bandla LikaJesu

1 Bandla likaJesu,
Hlomanini noke,
Siye ekulweni
Silwe noSothane;
Nang' uMholi wethu,
UnguKrist' uqobo,
UyiNkosi yamakhosi,
UnguMnqobi yena.

Refrain:
Hlomanini nonke,
Hambani nithi nqo,
Nang' umholi wethu
Simlandele lo.

2 Lihambis' okwempi
EleNkos'ibandla;
Masibalingise
Bon'abanqobayo.
Nokh' asahlukene,
Sonke-nje simunye,
Iny' iNkosi, liny' ithemba,
Kunye ukuthanda. – Refrain

3 Amakhos'omhlaba
Ayadlula onke,
Keph'ibandla lethu
Lizokuma njalo:
Nempi kaSathane
Ingehlule lona,
Wash' uJes' uqobo lwakhe;
Limi izwi lakhe. – Refrain

4 Ngakho hambanike,
Hlanganani nathi,
Vumanini nonke
Ngezwi lokwahlula,
Nimbabaz uJesu
OyiNkos'enkulu,
Naphakade wodunyiswa
Abangowele bonke. – Refrain

Bandla LikaJesu